Angst rammer hvert år en stor gruppe danskere, hver 5. dansker får på et tidspunkt i deres liv en angstlidelse.

Der er flere former for angst, men alle former hæmmer dig i at leve dit liv som du gerne vil og angsten tager din energi.

Angst kan komme af mange grunde, vi oplever alle at blive bange i vores liv, men angsten forsvinder igen når faren er drevet over. Det gør den ikke hvis du har en angstlidelse, så vil du fortsat være i alarmberedskab i sind og krop og du kan bekymre dig unødigt om alle mulige ting som andre ikke skænker en tanke. På denne måde bruger du din energi og livskraft på angsten, i stedet for at bruge den på at leve dit liv.

 

Former for angst.

 

Generaliseret angst:

Generaliseret angst er en type angst, der ikke er knyttet til nogen speciel situation og er derfor mere konstant end andre former. Man er ængstelig, urolig, bekymret for familiemedlemmer, for fremtiden og for både små og store begivenheder i hverdagen.

 

OCD:

OCD er tvangstanker og tvangshandlinger, der i mange tilfælde er forbundet med angst. Eksempelvis kan man have behov for ustandseligt at vaske hænder, kontrollere dørlåse og gøre rent, langt ud over det normale.

Man tillægger sine tanker magisk kraft og det udløser uro i kroppen og en følelse af kaos, fordi man tror, at tanker kan få ting til at ske, så for at beskytte sig selv og andre skal ritualerne gennemføres.

 

Socialfobi:

Socialfobi er en type angst, hvor man især er angst for at være sammen i sociale sammenhænge. Der kan komme anspændthed og ubehag og man kan blive angst for at svede, ryste, rødme eller at blive bedømt af andre.

 

Panikangst:

Panikangst er svære angstanfald, som opstår pludseligt og vender tilbage igen og igen. Mange oplever, at de pludselig ikke kan få vejret, de får hjertebanken og svimmelhed og en følelse af uvirkelighed kan opstå.

 

Agorafobi:

Agorafobi er en angsttype, der også er kendt som pladsangst. Angsten viser sig, hvis man er bange for store menneskemængder, for at færdes på offentlige steder eller alene udenfor hjemmet. Hjemmet føles som en sikker og angstfri zone og man isolerer sig mere og mere i hjemmet.

 

Kan du genkende angsten i dig, så tal med en om det eller lad mig hjælpe dig ud af angsten.

 

 

Kontakt

Psykoterapeut MPF

Connie Knigge

Kirkegade 149

6700 Esbjerg

40 79 45 41