Psykisk sygdom på arbejdspladsen:

Hver 5. dansker får på et eller andet tidspunkt i livet psykiske problemer.

Hver 4. Sygemelding skyldes psykiske belastninger som stress og depression

Mentale helbredsproblemer anslås årligt at koste det danske samfund 55 milliarder kroner. 90% af omkostningerne går til sygefravær og nedsat arbejdsevne, kun 10% går til behandling.

Hvor mange penge bruger din virksomhed på sygefravær og hvor mange penge kunne du godt tænke dig at spare ?

Få færre sygedage på arbejdspladsen og øget trivsel. Grib fat om problemet inden det bliver stort og spar penge.

Færre sygedage:

Vi lever alle i en hektisk verden, hvor familie, arbejde, forventninger på begge fronter og fritid skal gå op i en højere enhed. Der er ofte ikke megen mental margen til ekstra udfordringer. Medarbejderen vil holde ud og ofte er det først når skaden er så stor at det hedder en sygemelding at det bliver acceptabelt at sige fra eller stop.
Her er det vigtigt at tilbyde den sygemeldte terapi, for at hjælpe dem hurtigere igennem forløbet, at give dem værktøjer, så sygemeldingen bliver med færre sygedage og dermed en mindre udgift for virksomheden samt en hurtigere tilbagevending til arbejdet.

En bedre udgave af dette og en større besparelse er en tidligere indsats på personalets mentale tilstand.  Mange tilstande kan stresse folk. Det kan være en fusion i virksomheden som gør mange medarbejdere pressede, dårlige relationer kollegaer imellem, ikke afstemte forventninger eller en sårbarhed i det private som skilsmisse eller dødsfald. Så tag fat om tilstandene i starten og giv mulighed for coachende/terapeutiske samtaler og opnå hurtige og målbare effekter.

Opnå:

  • Sænket stressniveauet
  • Større mentalt overskud
  • Gennemfører forandringer og sikrer motivationen
  • Styrke balancen arbejdsliv/privatliv
  • Bryde uhensigtsmæssige mønstre
  • Mere arbejdsglæde
  • Større effektivitet

 Kom ned i kroppen, få styr på dine tanker og sænk dit stressniveau, det er hvad meditation gør. Dette er også en meget virksom måde at få større trivsel i arbejdet. Læs om meditation her.

Tilbage på arbejdet

Når der er en syg medarbejder og der er givet terapi, evt. ved stress og personen er klar til at vende tilbage til arbejdet, kan der være mange spørgsmål både fra arbejdsgivers side og den ansattes, her er det vigtigt at lave en tilbagevendingsplan og hyppige opfølgningsmøder arbejdsgiver og ansat imellem.

Ofte er det også vigtigt at fortsætte terapien et stykke tid ind i denne fase, så medarbejderen stadig har en ventil og et sted at blive coachet til den rette tilbagevending uden tilbagefald.

Kontakt

Psykoterapeut MPF

Connie Knigge

Kirkegade 149

6700 Esbjerg

40 79 45 41